« Tillbaka

Heta Arbeten


Kursbeskrivning

Heta Arbeten, är arbeten som kan orsaka brand t ex av verktyg som alstrar värme eller skapar gnistor. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför tillfälliga brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har ett certifikat. Certifikatet skall förnyas var femte år och Brandskyddsföreningen Sverige håller register över certifierade personer.

»   Brandkunskap, släckning och utrustning

»   Ansvar, lagar och föreskrifter

»   Brandskyddsorganisation

»   Kontrollblankett

»   Brandfarliga varor

»   Tätskiktsarbete

»   Praktisk släckövning

 

Kursmål

Efter genomförd utbildningen skall deltagaren vara medveten om de risker som finns samt kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten, så att risken för brand eller annan skada minimeras. Deltagare skall efter genomförd utbildning kunna ge tillstånd för heta arbeten samt vara brandvakt. Och ha kunskaper för att på ett säkert sätt kunna utföra brandfarliga Heta arbeten.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Citat

Utbildningen har genomförts enligt fastställd utbildningsplan SBF HA-005.03

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 3 200 SEK exkl. moms

Region

Avesta
22 november, 08:00 - 16:00
9 platser kvar
13 december, 08:00 - 16:00
19 platser kvar
17 januari 2019, 08:00 - 16:00
15 platser kvar
15 februari 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
13 mars 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
10 april 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
10 maj 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
04 juni 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
Bollnäs
14 december, 08:00 - 16:00
3 platser kvar
06 februari 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
13 mars 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
12 april 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
16 maj 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
Borlänge
07 december, 08:00 - 16:00
5 platser kvar
12 december, 08:00 - 16:00
19 platser kvar
24 januari 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
21 februari 2019, 08:00 - 16:00
19 platser kvar
25 mars 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
29 april 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
17 maj 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
13 juni 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
Edsbyn
23 november, 08:00 - 16:00
1 plats kvar
18 januari 2019, 08:00 - 16:00
18 platser kvar
15 mars 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
10 maj 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
Enköping
21 november, 08:00 - 16:00
17 platser kvar
19 december, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
Gävle
27 november, 08:00 - 16:00
7 platser kvar
11 december, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
15 januari 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
19 februari 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
19 mars 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
09 april 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
14 maj 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
04 juni 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
Hudiksvall
29 november, 08:00 - 16:00
Inga platser kvar
Fullbokad
24 januari 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
21 februari 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
21 mars 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
29 april 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
23 maj 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
Leksand
20 november, 08:00 - 16:00
4 platser kvar
15 februari 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
02 maj 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
Ljusdal
07 december, 08:00 - 16:00
11 platser kvar
01 februari 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
29 mars 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
24 maj 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
Ludvika
30 november, 07:30 - 15:30
12 platser kvar
14 december, 07:30 - 15:30
12 platser kvar
25 januari 2019, 07:30 - 15:30
20 platser kvar
22 februari 2019, 07:30 - 15:30
20 platser kvar
29 mars 2019, 07:30 - 15:30
20 platser kvar
26 april 2019, 07:30 - 15:30
20 platser kvar
24 maj 2019, 07:30 - 15:30
20 platser kvar
14 juni 2019, 07:30 - 15:30
20 platser kvar
Mora
30 november, 08:00 - 16:00
Inga platser kvar
Fullbokad
14 december, 08:00 - 16:00
15 platser kvar
Rättvik
04 december, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
Sala
20 november, 08:00 - 16:00
3 platser kvar
Sandviken
20 november, 08:00 - 16:00
12 platser kvar
22 januari 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
05 mars 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
07 maj 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
Sveg
13 december, 09:00 - 17:00
12 platser kvar
Sälen
18 december, 08:30 - 16:00
13 platser kvar
Söderhamn
12 december, 08:00 - 16:00
4 platser kvar
29 januari 2019, 08:00 - 16:00
18 platser kvar
26 februari 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
26 mars 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
03 maj 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
Uppsala
04 december, 08:00 - 16:00
19 platser kvar
Västerås
22 november, 08:00 - 16:00
Inga platser kvar
Fullbokad
06 december, 08:00 - 16:00
2 platser kvar
18 december, 08:00 - 16:00
14 platser kvar
10 januari 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
15 januari 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
24 januari 2019, 08:00 - 16:00
16 platser kvar
05 februari 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
21 februari 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
06 mars 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
14 mars 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
25 mars 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
09 april 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
25 april 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
03 maj 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
16 maj 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
04 juni 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
Östersund
07 december, 08:00 - 16:00
6 platser kvar
24 januari 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
07 februari 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
21 mars 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
18 april 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
16 maj 2019, 08:00 - 16:00
20 platser kvar