« Bakåt

Heta Arbeten


Kursbeskrivning

Heta Arbeten, är arbeten som kan orsaka brand t ex av verktyg som alstrar värme eller skapar gnistor. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför tillfälliga brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har ett certifikat. Certifikatet skall förnyas var femte år och Brandskyddsföreningen Sverige håller register över certifierade personer.

Utbildningen genomförs enligt SBF fastställd utbildningsplan. 

»   Brandkunskap, släckning och utrustning

»   Ansvar, lagar och föreskrifter

»   Brandskyddsorganisation

»   Kontrollblankett

»   Brandfarliga varor

»   Tätskiktsarbete

»   Praktisk släckövning

Kursens mål

Efter genomförd utbildningen skall deltagaren vara medveten om de risker som finns samt kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten, så att risken för brand eller annan skada minimeras. Deltagare skall efter genomförd utbildning kunna ge tillstånd för heta arbeten samt vara brandvakt. Och ha kunskaper för att på ett säkert sätt kunna utföra brandfarliga Heta arbeten.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.
Pris
2 995 kr per deltagare exkl moms. 
I kursavgiften ingår kurslitteratur och certifikat, ID06-registrering samt fika fm/em och lunch.


Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 2 995 SEK exkl moms

Region

Avesta
14 januari 2021, 08:00 - 16:00
10 platser kvar
16 februari 2021, 08:00 - 16:00
10 platser kvar
17 mars 2021, 08:00 - 16:00
10 platser kvar
29 april 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
19 maj 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
08 juni 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
17 augusti 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
07 september 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
06 oktober 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
03 november 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
Bollnäs
01 december, 08:00 - 16:00
Inga platser kvar
Fullbokad
21 januari 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
18 februari 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
20 april 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
26 maj 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
15 juni 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
Borlänge
08 december, 08:00 - 16:00
3 platser kvar
17 december, 08:00 - 16:00
5 platser kvar
28 januari 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
18 februari 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
25 mars 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
22 april 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
20 maj 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
17 juni 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
26 augusti 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
23 september 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
28 oktober 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
25 november 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
Edsbyn
16 december, 08:00 - 16:00
6 platser kvar
03 februari 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
31 mars 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
18 maj 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
Gävle
15 december, 08:00 - 16:00
7 platser kvar
26 januari 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
25 februari 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
18 mars 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
20 april 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
18 maj 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
15 juni 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
Hudiksvall
14 december, 08:00 - 16:00
2 platser kvar
26 januari 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
23 februari 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
23 mars 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
28 april 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
31 maj 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
23 juni - 23 juli 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
Köping
10 december, 08:00 - 16:00
7 platser kvar
21 januari 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
18 februari 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
18 mars 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
Leksand
15 januari 2021, 08:00 - 16:00
18 platser kvar
Ljusdal
11 december, 08:00 - 16:00
Inga platser kvar
Fullbokad
26 februari 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
23 april 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
18 juni 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
24 september 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
Ludvika
26 november, 07:30 - 15:30
1 plats kvar
11 december, 07:30 - 15:30
3 platser kvar
29 januari 2021, 07:30 - 15:30
20 platser kvar
26 februari 2021, 07:30 - 15:30
20 platser kvar
26 mars 2021, 07:30 - 15:30
20 platser kvar
23 april 2021, 07:30 - 15:30
20 platser kvar
28 maj 2021, 07:30 - 15:30
20 platser kvar
18 juni 2021, 07:30 - 15:30
20 platser kvar
Mora
27 november, 08:00 - 16:00
2 platser kvar
04 december, 08:00 - 16:00
2 platser kvar
18 december, 08:00 - 16:00
10 platser kvar
29 januari 2021, 08:00 - 16:00
10 platser kvar
26 februari 2021, 08:00 - 16:00
10 platser kvar
26 mars 2021, 08:00 - 16:00
10 platser kvar
23 april 2021, 08:00 - 16:00
10 platser kvar
28 maj 2021, 08:00 - 16:00
10 platser kvar
18 juni 2021, 08:00 - 16:00
10 platser kvar
Sandviken
16 februari 2021, 08:00 - 16:00
19 platser kvar
13 april 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
08 juni 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
Strömsund
04 februari 2021, 09:00 - 17:00
20 platser kvar
04 mars 2021, 09:00 - 17:00
20 platser kvar
Sveg
18 februari 2021, 09:00 - 17:00
20 platser kvar
18 mars 2021, 09:00 - 17:00
20 platser kvar
Söderhamn
18 december, 08:00 - 16:00
6 platser kvar
15 januari 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
12 februari 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
12 mars 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
15 april 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
07 maj 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
04 juni 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
Uppsala
08 december, 08:00 - 16:00
5 platser kvar
15 december, 08:00 - 16:00
3 platser kvar
Västerås
03 december, 08:00 - 16:00
Inga platser kvar
Fullbokad
09 december, 08:00 - 16:00
7 platser kvar
16 december, 08:00 - 16:00
7 platser kvar
12 januari 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
22 januari 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
11 februari 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
25 februari 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
03 mars 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
19 mars 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
13 april 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
29 april 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
11 maj 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
27 maj 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
07 juni 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
22 juni 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
Östersund
29 januari 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
26 februari 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
26 mars 2021, 08:00 - 16:00
20 platser kvar