« Bakåt

Heta Arbeten


Kursbeskrivning

Heta Arbeten® är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför tillfälliga brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har ett certifikat.

Målgrupp
Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. 
Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret. 

Pris
2 995 kr per deltagare exkl moms. 
I kursavgiften ingår kurslitteratur och certifikat, ID06-registrering samt fika fm/em och lunch.

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 2 995 SEK exkl moms

Region

Köping
18 februari, 08:00 - 16:00
18 platser kvar
18 mars, 08:00 - 16:00
14 platser kvar
Västerås
11 februari, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
25 februari, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
03 mars, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
19 mars, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
13 april, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
29 april, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
11 maj, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
27 maj, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
07 juni, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
22 juni, 08:00 - 16:00
20 platser kvar
26 november, 08:00 - 16:00
20 platser kvar