Brandsäker Bostadsrättsförening

Utbildning för dig som är medlem i en bostadsrättsförening

Brandsäker Bostadsrättsförening
- en utbildning om ansvar och brandsäkerhet

Fler än 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas.

Vilket brandskyddsansvar har styrelsen i en bostadsrättsförening?

Det är många gånger oklart.
Det gäller allt från vilket ansvar man har som ordförande, till hur uppställning av barnvagnar i allmänna utrymmen får se ut och problem med boende som inte respekterar uppsatta regler.

I den här utbildningen har vi samlat allt man behöver veta om brandskydd i en bostadsrättsförening – t ex lagstiftningen på området och de vanligast förekommande brandriskerna.
Utbildningen går också igenom SBA, systematiskt brandskyddsarbete, samt de vanligaste kontrollåtgärderna som man bör känna till.

Vi erbjuder utbildningen vid öppna kurstillfällen i fyra län, Jämtland, Gävleborg, Dalarna och Västmanland.

Finns även som distansutbildning.

Målsättning

Att ge ökad kunskap om brandrisker i bostadsrättsföreningar och åtgärder för att kunna förebygga dessa.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till styrelsemedlemmar i en bostadsrättsförening.

Kursinnehåll

  • Styrelsens ansvar och skyldigheter
  • Föreningens brandskyddsarbete
  • Riskhantering
  • Regler och Rutiner
  • Brandskyddsdokumentation
  • Kontrollsystem
  • Uppföljning