Brandsäker Bostadsrättsförening

Utbildning för dig som är medlem i en bostadsrättsförening

Brandsäker Bostadsrättsförening
- en utbildning om ansvar och brandsäkerhet

Fler än 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas.

Utbildning i SBA för bostadsrättsföreningar

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är nödvändigt för att förebygga och hantera brandrisker, och en grundläggande del av brandskyddet i en bostadsrättsförening. Vår utbildning Brandsäker Bostadsrättsförening erbjuder styrelsemedlemmar och fastighetsförvaltare kunskaper om riskbedömning, utveckling av brandskyddsplaner och effektiva åtgärder för brandsäkerhet. Genom tillräckliga kunskaper inom systematiskt brandskyddsarbete för BRF kan ansvariga i styrelsen säkerställa att föreningens brandskydd överensstämmer med lagkraven och skapa en säkrare boendemiljö. Detta arbete är avgörande för att skydda fastighet, boende och besökare mot brandrisker.

Vi erbjuder utbildningen främst på distans. Kursen är två timmar lång, lärarledd och livesänds via webben.

Målsättning

Att ge ökad kunskap om brandrisker i bostadsrättsföreningar och åtgärder för att kunna förebygga dessa.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till styrelsemedlemmar i en bostadsrättsförening.

Kursinnehåll

  • Styrelsens ansvar och skyldigheter
  • Föreningens brandskyddsarbete
  • Riskhantering
  • Regler och Rutiner
  • Brandskyddsdokumentation
  • Kontrollsystem
  • Uppföljning
Bild1

Intresseanmälan

Var god ange ett ämne
Var god ange ett meddelande.

Vanliga frågor

Vilket brandskyddsansvar har styrelsen i en bostadsrättsförening?

Det är inte helt lätt att veta vilket ansvar styrelsen har för brandskyddet i en bostadsrättsförening. Brandskyddsarbetet i en BRF gäller nämligen alltifrån att installera brandvarnare och hur uppställning av barnvagnar i allmänna utrymmen får se ut, till vad man som ordförande i en BRF måste göra när det uppstår problem med boende som inte respekterar uppsatta brandsskyddsregler.

I denna utbildning har vi samlat allt man behöver veta om brandskydd i en bostadsrättsförening, exempelvis gällande lagstiftning på området, de vanligaste förekommande brandriskerna och vem som är ansvarig för SBA i en bostadsrättsförening.

Vad är SBA?

SBA står för ”systematiskt brandskyddsarbete”. Systematiskt brandskyddsarbete är en väldigt viktig del av brandskyddet även inom bostadsrättsföreningar, där man regelbundet bedömer och hanterar potentiella brandrisker. Denna utbildning går igenom SBA kopplat till bostadsrättsföreningar, samt de vanligaste kontrollåtgärderna som man bör känna till.

Vad innebär brandskyddsarbete i en bostadsrättsförening?

Brandskyddsarbete i en BRF innefattar bland annat att regelbundet genomföra riskbedömningar, underhålla brandskyddsutrustning och informera boende om brandsäkerhetsrutiner. Vår utbildning ger ansvariga styrelsemedlemmar kunskap om reglerna för systematiskt brandskyddsarbete i en BRF, hur brandskyddet bör utformas samt hur SBA säkerställer en tryggare boendemiljö.