Kunskapsbank

Artiklar om Brandsäkerhet

Detta behöver du veta om Brandfarliga varor

Att förstå vad brandfarliga vätskor och ämnen är, samt hur de ska hanteras och förvaras, är viktigt för att minska risken för brand.

Vad är SBA?

SBA står för
”Systematiskt brandskyddsarbete”, vilket innefattar de processer och åtgärder som alla organisationer måste följa när det kommer till brandskydd.

Placering av Brandvarnare

Att det är viktigt att ha brandvarnare hemma vet de flesta – men det är också viktigt att brandvarnarnas placering är helt korrekt för att snabbt kunna detektera röken.