Mitt Utbildning AB | Köpmangatan 5-7, 811 39 SANDVIKEN | Sintervägen 6, 721 30 VÄSTERÅS
Kundservice: 070-930 63 60 | E-post: [email protected]

Kurs

« Bakåt

Anläggningsskötare Brandlarm


Kursbeskrivning

Enligt brandskyddsföreningens regler SBF110, skall det i varje byggnad med en brandlarmanläggning, finnas minst två av företaget utsedda och utbildade anläggningsskötare. Denna utbildning ger er kunskap om anläggningens funktion, skötsel och handhavande.


»  
Regler och föreskrifter

»   Avtal

»   Larmets uppbyggnad

»   Detektering

»   Larmöverföring

»   Kontrollistor och rutiner

Kursens mål

Efter genomförd utbildning skall deltagarna ha ingående kännedom om brandlarmanläggningens funktion, skötsel och handhavande.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller person i företaget som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.


Pris
3 900kr per deltagare. I priset ingår kurslitteratur, fika fm/em och lunch.
Lagstadgad moms 25% tillkommer.

Citat


Regler och föreskrifter
Avtal
Larmets uppbyggnad
Detektering
Larmöverföring
Kontrollistor och rutiner

Tid

1 dag, 08:30 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 3 900 SEK exkl moms

Region

Uppsala
19 november, 08:30 - 16:00
8 platser kvar