« Bakåt

Anläggningsskötare Brandlarm


Kursbeskrivning

Enligt brandskyddsföreningens regler SBF110, skall det i varje byggnad med en brandlarmanläggning, finnas minst två av företaget utsedda och utbildade anläggningsskötare. Denna utbildning ger er kunskap om anläggningens funktion, skötsel och handhavande.

»   Regler och föreskrifter

»   Avtal

»   Larmets uppbyggnad

»   Detektering

»   Larmöverföring

»   Kontrollistor och rutiner

Kursens mål

Efter genomförd utbildning skall deltagarna ha ingående kännedom om brandlarmanläggningens funktion, skötsel och handhavande.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller person i företaget som är ansvarig för företagets brandlarmanläggning.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Pris 3 900 kr per deltagare exkl moms. I priset ingår kurslitteratur, fika förmiddag och eftermiddag samt lunch.

Tid

1 dag, 08:30 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 3 900 SEK exkl moms

Region

Västerås
14 december, 08:30 - 16:00
6 platser kvar