« Bakåt

Anläggningsskötare Brandlarm


Kursbeskrivning

Som anläggningsskötare brandlarm ansvarar du för skötsel och underhåll av en brandlarmanläggning. För att kunna göra det behöver du förstås kunskap om hur anläggningen fungerar, men också om risker i verksamheten och vilka lagar och regler ni har att förhålla er till.

Den här utbildningen ger dig kunskaperna du behöver.

  • Brandteori
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Riskbedömning
  • Lagar och regler kring brandlarm
  • Brandlarmanläggningens uppbyggnad och funktion
  • Hur brandskyddsarbetet brukar organiseras
  • Anläggningsskötarens roll och ansvar
  • Hur man kan motverka onödiga larm

I Kursavgiften ingår Kursdokumentation och Kursintyg, samt Fika & Lunch.

Vänligen meddela ev allergier eller specialkost vid anmälan.

Tid

09:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 3 900 SEK exkl. moms

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen