Hur fungerar en hjärtstartare?

En hjärtstartare, eller defibrillator som det också kallas, är en livräddande EKG- enhet som är avsedd att användas vid hjärtstopp. Hjärtstopp innebär att hjärtat har hamnat i ett plötsligt elektriskt kaos och slutat pumpa runt blodet, vilket kräver omedelbar behandling med hjärt-lungräddning (HLR) eller defibrillator.

Ni kanske redan har en defibrillator på ditt företag – men vet du säkert hur den ska användas för att rädda liv? Att utbildas i grundläggande HLR med förevisning av defibrillator och att regelbundet se till att hålla kunskapen aktuell är livsnödvändig för att förstå hur en hjärtstartare fungerar och hur man använder den.

Olika typer av hjärtstartare

Det finns flera typer av hjärtstartare – helautomatiska, halvautomatiska och helt manuella.

En helautomatisk defibrillator analyserar hjärtrytmen och levererar en stöt automatiskt om det är nödvändigt. Då behöver du inte göra något mer än att starta hjärtstartaren, placera elektroderna korrekt och såklart följa övriga instruktioner som defibrillatorn ger dig. En halvautomatisk hjärtstartare fungerar genom att läsa av personens hjärtrytm och signalerar om en elstöt ska ges, vilket görs av dig med ett enkelt knapptryck. I sjukvården kan mer avancerade, manuella defibrillatorer användas. Personalen som använder dessa maskiner är högt utbildade i avancerad hjärt-lungräddning (AHLR), och läser själva av informationen för att besluta om vilka åtgärder som
krävs för att häva hjärtstoppet.

Hur använder man en hjärtstartare?

Så hur använder man en hjärtstartare egentligen? Det krävs ingen utbildning för att få använda en vanlig defibrillator – det viktigaste är att försöka rädda liv. Chansen att du snabbt förstår hur du använder hjärtstartare ökar dock markant med utbildning och kunskaper inom hjärt-lungräddning.

Det allra första steget när du ska använda en hjärtstartare är alltid att larma 112. Om ni är flera personer på plats kan ni dela upp uppgifterna, men säkerställ alltid att någon faktiskt har larmat. Innan defibrillatorn är på plats bör hjärt- lungräddning påbörjas.

Så använder man en hjärtstartare:

1. Starta defibrillatorn
2. Placera elektroderna

Varje defibrillator har elektroder som fästs på bröstet enligt enhetens instruktioner. De två elektrodernas placering ska vanligtvis vara en under höger nyckelben och en på vänster sida av bröstet, cirka 10 centimeter under armhålan (för en vuxen).

3. Följ defibrillatorns instruktioner

En halvautomatisk hjärtstartare fungerar genom att meddela dig om du ska trycka på en knapp för att ge en elstöt eller om du endast ska fortsätta med hjärt-lungräddning. Du kan inte råka ge personen en elstöt om defibrillatorn inte har bedömt att det behövs.

4. Fortsätt med hjärt-lungräddning

Fortsätt med hjärt-lungräddning och att följa defibrillatorns instruktioner så länge personen inte visar några livstecken eller tills ambulanspersonalen tar över. Under hela användningen kommer defibrillatorn fortsätta att läsa av hjärtrytmen, instruera dig vad du ska göra i olika lägen av insatsen samt avgöra när och om ytterligare elstötar är nödvändiga.

Utbildning hjärtstartare & defibrillator

Hitta närmaste hjärtstartare

För att snabbt kunna agera vid ett hjärtstopp är det viktigt att veta var närmaste hjärtstartare finns. I Sverige kan du hitta din närmaste hjärtstartare via hjartstartarregistret.se. Eftersom läget är akut när ett hjärtstopp väl har inträffat så är det bra att regelbundet kolla upp var närmaste hjärtstartare finns från exempelvis ditt hem eller din arbetsplats. Defibrillering av hjärtat inom de första minuterna av ett hjärtstopp ökar överlevnadschanserna markant. Att utbilda dig i hjärt-lungräddning och köpa in en defibrillator till exempelvis din arbetsplats kan alltså vara helt avgörande i att rädda liv. Registrera den sedan på hjartstartarregistret.se tillsammans med instruktioner om hur även besökare kommer åt den i en akut situation. Glöm inte att inkludera eventuella öppettider, våningsnummer och annat som är nödvändigt att veta för den som snabbt måste nå närmaste hjärtstartare.

Att tänka på vid inköp och placering av hjärtstartare

Vid köp av en defibrillator är det viktigt att tänka på vilken modell som passar bäst för den miljö som den ska placeras i. Arbetsplatser eller offentliga platser med mycket buller kan exempelvis kräva en modell med högre IP-klass, och du bör alltid välja en CE-märkt defibrillator som följer Svenska HLR-rådets riktlinjer. Det är också viktigt att tänka på enhetens underhåll och att även oanvända elektroder behöver bytas ut när bäst före-datumet har passerat. De flesta modeller varnar när det är dags för batteribyte och är enkla att felsöka. Placeringen av hjärtstartaren bör vara väl synlig och lättillgänglig. På en arbetsplats bör du självklart informera alla anställda om var den finns – och utbilda dem i hur den används. Du bör också sätta upp tydlig skyltning för att snabbt leda både anställda och besökare till enheten vid en nödsituation.

Vi utbildar i HLR med hjärtstartare

Att veta hur man utför hjärt-lungräddning och hur en hjärtstartare fungerar räddar liv. Vi erbjuder utbildning i grundläggande HLR med förevisning av hjärtstartare samt fördjupande utbildning inom hjärt-lungräddning och praktisk användning av hjärtstartare. Våra utbildningar utförs av erfarna instruktörer och följer självklart Svenska HLR-rådets riktlinjer. Utbildning HLR Vuxen med Hjärtstartare är en basprodukt i vårt utbud som rekommenderas för alla företag, och som dessutom kan kombineras med vår grundläggande brandskyddsutbildning.

HLR, hjärt-lungräddning
Vuxen

Grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning, för företag och privatpersoner.

HLR Vuxen med
Hjärtstartare

En livsviktig utbildning som ger dig kunskaper i att snabbt och säkert agera vid hjärtstopp.

HLR, hjärt-lungräddning
Barn

En livsviktig utbildning för dig med barn i din närhet.
Agera rätt vid luft-och hjärtstopp på barn 0-18 år