BRANDSKYDDSDIAGNOS

- opartisk bedömning av brandskyddet

Vi erbjuder BRANDSKYDDSDIAGNOS som underlag till ert SBA,systematiska brandskyddsarbete

Vid en brandskyddsdiagnos gör vi en nulägesanalys av företagets SBA, systematiska brandskyddsarbete tillsammans med den som ansvarar för brandskyddet på företaget.

Vi bedömer helheten av hur brandskyddet fungerar på arbetsplatsen.

Vi tittar på vilka rutiner som finns;

  •  om det finns en brandskyddsorganisation upprättad.
  •  vilken utbildningsnivå personalen har.
  •  hur det byggnadstekniska brandskyddet ser ut.

Vi gör en sammanställning över styrkor och brister i brandskyddet och förslag på ev åtgärder.
Sammanställningen kan sen användas av brandskyddsansvarig som underlag för ert fortsatta systematiska brandskyddsarbete.

Behöver ni mer hjälp med ert SBA, hjälper vi gärna till med med stöttning av utbildning och konsultation.

Brandskyddsföreningen Mitt Utbildning AB

070 930 63 60  |  [email protected]  | bfmitt.se

Hur är statusen på ert Brandskydd?

Vi bjuder er på SBA-KOLLEN, en 30 minuters kostnadsfri konsultation, där vi tar tempen på företagets SBA, systematiska brandskyddsarbete (värde 995kr)

check

Kontakta oss för mer information och bokning

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.