INTEGRITETSPOLICY

Fastställd: 20180524 Rev: - Version 1.1

Brandskyddsföreningen Mitt Utbildning AB. 556560-5069. www.bfmitt.se

 

Brandskyddsföreningen Mitt Utbildning AB omfattas av dataskyddsförordningen (GDPR) och följer denna lag fullt ut.

Vi har interna riktlinjer för hur personuppgifter ska behandlas, samt personuppgiftsbiträdesavtal med de som hanterar personuppgifter utanför vår organisation, t.ex. där vi anlitar externa instruktörer för att genomföra våra utbildningar.

Insamling av information

Vid kursanmälan/registrering på vår webbplats samlar vi in information. Den insamlade informationen kan inkludera namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, företagsuppgifter.

Om anmälan sker av annan än deltagaren, förutsätter vi att anmälaren har rätt att lämna dessa uppgifter, genom att anmälaren accepterar dessa bokningsvillkor. Det innebär att vi, för den aktuella bokningen, ingår ett personuppgiftsbiträdesavtal med det bokande företaget, för de personuppgifter som avtalet om kursanmälan omfattar.

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

·      Vad händer med mina personuppgifter när jag går en utbildning eller deltar vid ett seminarium?

När du anmäler dig till en utbildning eller ett seminarium ingår du ett avtal. Brandskyddsföreningen Mitt Utbildning AB inhämtar de personuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna delta i utbildningen eller seminariet och ta del av information som rör aktiviteten samt för att vi ska kunna tillhandahålla och administrera utbildningen eller seminariet och debitera den som ska betala för utbildningen eller seminariet.

Andra deltagare samt föreläsare som deltar på samma utbildning eller seminarium som dig kan få del av dina personuppgifter.

Brandskyddsföreningen Mitt Utbildning AB överför personuppgifter i form av namn, företag, kostval, logi samt transport till externa samarbetsparters till föreläsare, utbildningsarrangörer, utställare eller de som tillhandahåller lokal eller mat.

·      Hur länge sparas mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som det är förenligt med det ändamål för vilket de har samlats in.

Användning av information

Den information vi samlar in från er kan användas för att:

  • Säkerställa identitet vid certifiering av utbildning
  • Tillhandahålla anpassade kurserbjudanden
  • Förbättra vår hemsida
  • Förbättra vår kundservice och ert behov av hjälp
  • Kontakta er via e-post och sms
  • Administrera ett erbjudande eller en undersökning

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter har ett gällande personuppgiftsbiträdesavtal med oss och godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Allmänna uppgifter utöver personuppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter.  Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt arbete (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

 

Har du frågor?

Hör av er till oss eller maila till [email protected]