« Bakåt

Brandskyddsansvarig Byggarbetsplats, Distans


Kursbeskrivning

Med bättre kunskaper och genom ett systematiskt brandskyddsarbetssätt kan du lära dig att minska både sannolikheten för bränder och konsekvenserna om branden uppstår. Deltagaren erhåller CFPA-certifikat "Fire Safety during Construction Work".

Innehåll
Systematiskt Brandskyddsarbete på byggarbetsplatser
Riskidentifiering och riskbedömning
Riskreducerande åtgärder
Dokumentation och uppföljning

Kursens mål

Efter utbildningen ska deltagarna kunna organisera brandskyddsarbetet och ha kunskap om vilka åtgärder som är viktigast för att minska brandriskerna på en byggarbetsplats.

Målgrupp

Utbildningen är avsedd för arbetsledare för brandskyddet och andra personer inom byggsektorn som har behov av kunskap om brandskydd på byggarbetsplatser.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Distansutbildningen är lärarledd och livesänds via webben.

För att kunna delta i utbildningen krävs att deltagaren har tillgång till dator med kamera och internetuppkoppling. Deltagaren erhåller kurslitteratur innan kursstart samt kurslänk och instruktioner via e-post. Godkänd deltagare certifieras.
Certifieringen sker genom ett digitalt kunskapstest.

Pris

Deltagaravgift 5 700 SEK exkl. moms

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen