Mitt Utbildning AB | Köpmangatan 5-7, 811 39 SANDVIKEN | Sintervägen 6, 721 30 VÄSTERÅS
Kundservice: 070-930 63 60 | E-post: [email protected]

Kurs

« Bakåt

Grundläggande Brandskyddsutbildning


Kursbeskrivning

»   Brands uppkomst

»   Brandförlopp

»   Förebyggande brandskydd

»   Åtgärder vid brand och utrymning

»   Huvuddragen i Lagen om skydd mot olyckor och systematiskt brandskyddsarbete.

     »   Praktiska släckövningar

Kursens mål

Efter utbildningen ska deltagaren vara medveten om riskerna vid en brand, kunna förebygga uppkomst av brand och inse vikten av en snabb och säker utrymning. Vidare ska deltagaren kunna släcka brand i kläder och genom praktiska övningar, vara väl förtrogen med handbrandsläckarutrustning.

Målgrupp

Alla i företaget eller organisationen

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Citat

Brands uppkomst
Brandförlopp
Förebyggande brandskydd
Åtgärder vid brand och utrymning
Huvuddragen i Lagen om skydd mot olyckor och systematiskt brandskyddsarbete
Praktiska släckövningar

Tid

1 dag, 08:00 - 12:00

Pris

Deltagaravgift 990 SEK exkl moms

Region

Östersund
13 november, 08:00 - 12:00
20 platser kvar