« Bakåt

Heta Arbeten - distansutbildning


Kursbeskrivning

Heta Arbeten, är arbeten som kan orsaka brand t ex av verktyg som alstrar värme eller skapar gnistor. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför tillfälliga brandfarliga Heta Arbeten 
är utbildade och har ett certifikat. Certifikatet skall förnyas var femte år och Brandskyddsföreningen Sverige håller register över certifierade personer.

Denna Utbildning är en behörighetsutbildning, anpassad för distans och genomförs enligt SBF godkännande.

Utbildningen genomförs utan praktisk släckövning.

»   Brandkunskap, släckning och utrustning

»   Ansvar, lagar och föreskrifter

»   Brandskyddsorganisation

»   Kontrollblankett

»   Brandfarliga varor

»   Tätskiktsarbete

Kursens mål

Efter genomförd utbildningen skall deltagaren vara medveten om de risker som finns samt kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten, så att risken för brand eller annan skada minimeras. Deltagare skall efter genomförd utbildning kunna ge tillstånd för heta arbeten samt vara brandvakt. Och ha kunskaper för att på ett säkert sätt kunna utföra brandfarliga Heta arbeten.

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare
som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Pris
2 695 kr per deltagare exkl moms. 

I kursavgiften ingår kurslitteratur och certifikat, ID06-registrering.
Utbildningen är lärarledd och livesänds via webben.

Distansutbildningen ställer krav på deltagarna att ha tillgång till dator alt surfplatta med kamera samt internetuppkoppling.

Obligatorisk ID-kontroll. Deltagarna får vid bokning en videolänk och instruktioner skickat till sig via e-post. Glöm därför 
inte att uppge deltagarens e-postadress vid bokning.

OBS! Kurslitteratur skickas med post till deltagarens hemadress, om inget annat anges vid bokningen.

Tid

1 dag, 09:00 - 15:00

Pris

Deltagaravgift 2 695 SEK exkl moms

Region

Distansutbildning
11 november, 09:00 - 15:00
1 plats kvar
13 november, 09:00 - 15:00
2 platser kvar
19 november, 09:00 - 15:00
13 platser kvar
26 november, 09:00 - 15:00
10 platser kvar
10 december, 09:00 - 15:00
16 platser kvar
14 december, 09:00 - 15:00
19 platser kvar
17 december, 09:00 - 15:00
18 platser kvar