Mitt Utbildning AB | Köpmangatan 5-7, 811 39 SANDVIKEN | Brandthovdagatan 24, 721 35 VÄSTERÅS
Kundservice: 070-930 63 60 | E-post: [email protected]

Kurs

« Bakåt

Utrymningsledare


Kursbeskrivning

»   Organisation

»   Funktionerna i organisationen

»   Vilket ansvar vilar på företaget - lagkrav

»   Utrymningsproblematik

»   Hotbilder

»   Utrymningsprocessen

»   Människans beteende vid fara

»   Tekniskt brandskydd

»   Brand- och utrymningslarm

»   Utrymningsplan och vägledande markering

»   Brandförlopp

»   Tidsfaktor

»   SBA, Systematiskt brandskyddsarbete

 

Kursens mål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning kunna verka som utrymningsledare och på ett säkert sätt leda en utrymning och avrapportera till räddningstjänst

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är utsedd av företaget att ansvara för utrymning.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs


Pris
1 200 kr per deltagare.
Moms 25% tillkommer

Tid

08:00 - 12:00

Pris

Deltagaravgift 1 200 SEK exkl moms

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen