Mitt Utbildning AB | Köpmangatan 5-7, 811 39 SANDVIKEN | Sintervägen 6, 721 30 VÄSTERÅS
Kundservice: 070-930 63 60 | E-post: [email protected]

Kurs

« Bakåt

Utrymningsledare


Kursbeskrivning

»   Organisation

»   Funktionerna i organisationen

»   Vilket ansvar vilar på företaget - lagkrav

»   Utrymningsproblematik

»   Hotbilder

»   Utrymningsprocessen

»   Människans beteende vid fara

»   Tekniskt brandskydd

»   Brand- och utrymningslarm

»   Utrymningsplan och vägledande markering

»   Brandförlopp

»   Tidsfaktor

»   SBA, Systematiskt brandskyddsarbete

     »   Praktisk släckövning

Kursens mål

Deltagaren ska efter genomförd utbildning kunna verka som utrymningsledare och på ett säkert sätt leda en utrymning och avrapportera till räddningstjänst

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är utsedd av företaget att ansvara för utrymning.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Citat

Organisation
Funktionerna i organisationen
Företagets ansvar
Utrymningsproblematik
Hotbilder
Utrymningsprocessen
Människans beteende vid fara
Tekniskt brandskydd
Brand- och utrymningslarm
Utrymningsplan och vägledande markering
Brandförlopp
Tidsfaktor
SBA, systematiskt brandskyddsarbete

Tid

08:00 - 12:00

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen